Kontrola volieb 2020

Ústavnú sťažnosť sme podali 11.03.2020


Voľby do Národnej rady SR priniesli výsledok, ktorý v koalícii Progresívne Slovensko-SPOLU plne rešpektujeme. Zámerom našej iniciatívy nie je spochybňovať legitimitu volebného procesu, podkopávať dôveru v demokratický volebný proces, ani vyvolať nové voľby.

Odo dňa ohlásenia oficiálneho výsledku volieb nám však každý deň pribúdajú podnety od voličov a voličiek, ktorí nám oznamujú nezrovnalosti pri výkone ich volebného práva a evidujú svoj hlas ako nesprávne započítaný. Oznamujú nám pochybností o správnosti postupov pri zberaní a sčítavaní hlasov, najmä tých, ktoré boli doručované poštou zo zahraničia. Rovnako tak sa ozývajú hlasy namietajúce správnosť započítania preferenčných hlasov v ich okrsku, keďže Štatistický úrad uvádza nižšie číslo, ako je počet voličov deklarujúcich voľbu daného kandidátka či kandidátky.

Aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť rozsah uvedených pochybení potrebujeme koncentrovať a štrukturovať informácie o nich na jedno miesto (vylúčenie duplicít atď.). Na základe informácií, ktoré získame od Vás, vyhodnotíme zodpovedne ďalší postup. Nie kvôli nášmu výsledku, ale kvôli voličkám a voličom, ktorí nemohli voliť, alebo ich hlas potenciálne nebol započítaný.

Táto výzva preto smeruje nielen k (potenciálnym) voličom koalície PS a Spolu, ale aj k iným občanom, ktorí majú vedomosti o nezrovnalostiach pri voľbách.

Za každý podnet a informáciu Vám ďakujeme. Prosíme vás aj o uvedenie informácie, ktorú ste už komukoľvek poslali inou formou, aby sme vedeli všetky podnety vyhodnotiť na jednom mieste.


Čo môžete urobiť pre kontrolu správnosti započítania vášho hlasu:

1. Chcem overiť, či bol môj hlas správne započítaný

a) Prostredníctvom tohto linku môžete overiť počet preferenčných hlasov vybraného kandidáta či kandidátky vo vašom okrsku.

Touto cestou je možné zistiť (najmä v malých okrskoch), či Štatistický úrad SR neeviduje nižší počet preferenčných hlasov, ktorý nezodpovedá počtu, o ktorom viete, že bol vami, vašou rodinou či známymi kandidátovi alebo kandidátke udelený.

Príklad: kandidát nemá priradený žiaden preferenčný hlas, hoci ste mu ho vy osobne dali, alebo počet preferenčných hlasov pre kandidáta XY je spočítaný ako dva hlasy, hoci viete, že vy a vaša rodina v danom okrsku podporila kandidáta štyrmi preferenčnými hlasmi.

Číslo svojho volebného okrsku možno zistiť zadaním do Google (príklad: volebný okrsok Trnava), ktorý vás navedie na stránku mesta s výpisom ulíc pridelených do príslušného okrsku.

b) Kontaktujte miestny úrad vo svojej obci alebo meste, kde ste hlasovali alebo na ktorý ste zasielali svoj hlas zo zahraničia.

Požiadajte o informáciu, či ste v zozname voličov evidovaný ako hlasujúci volič. V prípade voličov bez trvalého pobytu v SR, kontaktujte Odbor volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR. (02/4859 2311, 02/4333 3552)

2. Chcem nahlásiť prípad nezrovnalosti

[[[["field5","equal_to","\u00c1no"]],[["show_fields","field14,field15"]],"and"]]
1 Step 1

Popíšte problém

nesprávne evidovaný počet preferenčných hlasov v okrsku - uveďte presnú identifikáciu okrsku: kraj - obvod - okres - obec - okrsok, meno kandidáta alebo kandidátky, počet chýbajúcich preferenčných hlasov, nie ste v zozname uvedený ako volič, ktorý sa zúčastnil volieb, nebol vám včas doručený hlasovací lístok do zahraničia a pod.

Kontaktné údaje

Uveďte prosím vaše kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých s vami môžeme komunikovať.

Politické hnutie Progresívne Slovensko a politická strana Spolu - občianska demokracia ako prevádzkovatelia pri svojej komunikácii a činnosti spracúvajú v súlade s právnymi predpismi poskytnuté osobné údaje fyzických osôb v dotazníku. Účelom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľov na kontrole volieb do NR SR 2020. 

Podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú na našej internetovej stránke PS a SPOLU

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany osobných údajov a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej osoby je možné kontaktovať zodpovednú osobu na emailovej adrese: ochranaudajov@stranaspolu.sk a ahoj@progresivne.sk.

Všetky uvedené informácie sú pravdivé
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder